KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MDanış, Kullanıcıların internete bağlı bilgisayar ve diğer elektronik/mobil cihazları kullanarak çeşitli danışmanlık paketlerine erişebilmesini sağlayan bir online danışmanlık platformudur.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, “MDanış” ve “Kullanıcı”nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, https://onlinevergidanismani.com/internet sitesinde ve “OVD” isimli mobil uygulamada üyelik işlemleri sırasında, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve elektronik olarak onaylayarak kabul ettiğini, ilgi onay ile birlikte üyelik sürecinin tamamlandığını veişbu Sözleşme’nin uygulamaya girdiğini, yukarıda belirtilen internet sitesinde ve mobil uygulamada yer alan “Gizlilik Politikası”,“Aydınlatma Metni” ve “Ön Bilgilendirme Metni’nin” işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.Belirtilen Sözleşme ve ilgi metinlerin kabul edilmemesi durumunda, MDanış hizmetlerinden faydalanılamamaktadır.

1. TANIMLAR

MDanış:Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Cad. Tekstilkent Sit. A20 Apt. No:10J/211 Esenler/İstanbul adresinde mukim, “MDanış İlke Ticari Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi”

Kullanıcı: İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama üzerinden MDanış’ın sunmuş olduğu ürün/hizmetlerikullanankişiyi,

Dijital İçerik: MDanış tarafından, Site/Uygulama üzerinden sunulan danışmanlık içeriklerini,

Sözleşme: İşbu Kullanıcı Şartlarını içeren metni ve bu metnin ayrılmaz parçası olan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ni,

Site/Uygulama: , https://onlinevergidanismani.com/URL’li internet sitesi ve “OVD” isimli mobil uygulamayı,

Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçekkişiyeilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verinin İşlenmesi:Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindegerçekleştirilen her türlüişlemi,

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, ifade eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU HİZMETLER

MDanış, Site/Uygulama üzerinden danışmanlık hizmetini ücreti karşılığında sunmaktadır.MDanış, Kullanıcı’nın tercih ettiği danışmanlık paketlerini, bunların sunulmasını sağlayanilgisözleşmelerigözeterek, MDanış’ın belirlemiş olduğuşartlar ve ücret karşılığında Kullanıcı’ya sunmayı; Kullanıcı da seçtiği danışmanlık paketleri için belirlenen ücreti işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki şartlar dahilinde, zamanında ve peşinen ödemeyi kabul ve taahhüt eder. MDanış, sunulan herhangi bir hizmetin içeriğini ve şeklini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir, kendi takdirinde olmak üzere hizmet bedelini değiştirebilir.

3. KULLANICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kullanıcı, Site’ye üye olmadan önce, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatli biçimde okuduğunu; 18 yaşından büyük olduğunu;üyeliğe ilişkin kendisinden istenen bilgileridoğru ve eksiksiz şekildekendi özgür iradesi iletalep edildiği doğrultuda doldurarak ve üyelik işlemleri sırasında “onay” kutusunu işaretleyerek, üyelik işlemlerini tamamladığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin koşulları ile bağlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.1. KULLANICI’NIN HAKLARI

Kullanıcı kayıt olurken sağladığı elektronik posta adresi ve oluşturduğu şifreyi kullanarak Site/Uygulama’ya erişebilir. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği ölçüde, işbu Sözleşme çerçevesinde, seçtiğidanışmanlıkpaketlerinden yararlanma hakkına sahiptir.Ancak, belirtilmelidir ki,MDanış tarafından Kullanıcılara sunulan paketler doğrultusundave Kullanıcılara belirtilen şekil ve şartlar çerçevesindedanışmanlık alma hakkı verilmektedir, bu hak Kullanıcılara ilgili danışmanlık hizmetini başkasına satma, paylaşma veya yayınlama hakkı vermemektedir.Kullanıcı, MDanış danışmanlık hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek, istek ve şikayetlerini bildirmek için, info@onlinevergidanismani.comher zaman elektronik posta gönderebilir veya0212 xxx xx xx No’lu Müşteri Destek Hattına mesai saatleri içerisinde ulaşabilir.

3.2. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı aşağıda sayılanları gerçekleştirmeye yükümlü olduğunubeyan, kabul ve taahhüt etmektedir:

· Site/Uygulama’yı kullanabilmek için kayıt formunu doldurmayı, geçerli bir elektronik posta adresi sağlamayı ve güvenli bir şifre belirlemeyi,

· Kayıt aşamasında doğru bilgiler vermeyi, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde MDanış’ı derhal bilgilendirmeyi,

· Belirlemiş olduğu şifrenin gizliliği ve korunması için özen göstermeyi,

· Hesabının güvenliğinden endişe duyduğu hallerde, derhal MDanış’a bildirmeyi,

· İşbu Sözleşme’ye aykırı olarak, uygunsuz kullanımı engellemeyi ve/veya bu tip kullanımı derhal MDanış’a bildirmeyi,

· MDanış ürün ve hizmetlerinden faydalanmak için gerekli ve yeterli internet erişimi sağlamayı,

· Site/Uygulama’ya erişimi destekleyen bir cihaz kullanmayı,

· Bağlantılarının güvenliğini sağlamayı ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almayı,

· Hizmet bedelini MDanış tarafından kabul edilen bir ödeme yöntemi ile ifa etmeyi,

· İşbu Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmeyi ve ilgi değişikliği kabul etmemesi durumunda üyelikten ayrılmayı,

· MDanış’ın yazılı izni olmaksızın hesabını üçüncü bir kişiye devretmemeyi,

· MDanış hizmetlerini kamuya açık işlemlerde ve mecralarda kullanmamayı,

· Site/Uygulama üzerinde değişiklik veya uyarlama yapmamayı,

· MDanış’ın sağlamış olduğu erişim yolları (Site/Uygulama) dışında başka bir yoldan erişim sağlamamayı,

· MDanış hizmetine erişmek için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya başka otomatik yollar kullanmamayı,

· İşbu Sözleşme’ye aykırı biçimde, Dijital İçeriği kopyalamamayı, transfer etmemeyi, görüntülememeyi,

· Dijital İçeriklerin kopyalanmasını engelleyen/kısıtlayan özellikleri etkisiz hale getirmemeyi ve bunlara müdahale veya teşebbüs etmemeyi,

· MDanış’a ait fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,

· Sunulan içeriğe ait telif hakkı, patent, ticari marka, ticari sır veya diğer mülkiyet hakları gibi fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi,

· Site/Uygulama veya diğer Kullanıcılara zarar verecek virüs, solucan veya benzer zararlı teknolojileri kullanmamayı ve dağıtmamayı,

· İçerik değerlendirme sistemini ve herhangi bir MDanış hizmetini manipüle etmeye yönelik davranışlarda bulunmamayı,

· MDanış hizmetlerinin sunulması için kullanılan Site/Uygulama ve diğer yazılımları kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı,

· Herhangi bir veri madenciliği, veri toplama ya da çıkarma yöntemi kullanmamayı.

4. MDANIŞ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MDanış, tamamen kendi takdirinde olmak üzere Site/Uygulama’da yer alan bilgileri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Site/Uygulama’da yer alan gizlilik ilkeleri de dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site/Uygulama’da ilan ederek önceden bildirmeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir.Ayrıca, MDanış tarafından sayılan hususlara ilişkin yapılan değişiklikler, Site/Uygulama’da yayınlandıkları tarihte yürürlüğe girecek, değişiklik yapılmamış olan hükümler aynen yürürlükte kalmaya devam edecektir. Ayrıca MDanış, internet sitesine ait alan adını ve Site/Uygulama’nın görünümünü, içeriğini ve Dijital İçerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

MDanış, herhangi bir zamanda, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, ilgi hakları ve yükümlülükleri, üçüncü bir tarafa devredebilir veya temlik edebilir, bu şekil bir devir veya temlik durumunda Kullanıcı, MDanış ile iş birliğiiçinde hareket etmeyi kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme kapsamında MDanış’ın hizmet sunuyor olması, Kullanıcı’yahizmetleri kullanmasına yarayacak donanım ve/veya yazılım ile beraber sunulduğuveya Kullanıcı’nın sahip olduğu donanım ve/veya yazılımın sunulan hizmetlere uygun şekilde çalışacağı garantisini içerecek şekilde yorumlanamaz.Bununla birlikte, Kullanıcı’nın her türlü elektronik/mobil cihazında meydana gelebilecek arızalar, kayıp ve diğer zarar ve ziyana ilişkin sorumlulukMDanış’a ait değildir. MDanış, Site/Uygulama’ya erişiminve sunulan hizmetleringüvenli, sürekli, kesintisiz, hatasız olacağını taahhüt etmemektedir.MDanış, savaş, terör, grev, enerji krizi, elektrik kesintisi, deprem, sel, olağanüstü hal, sıkıyönetim, siber saldırı, bilgisayar virüsleri veya diğer bütün mücbir sebeplerden dolayı hizmetin tam ve düzgün verilmemesine ilişkin yaşanacak sorunlardan sorumlu tutulamaz. Ayrıca,Kullanıcı’nıngiriş için kullandığı elektronik posta adresi ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerden faydalanamaması durumunda MDanış’ın herhangi sorumluluğu bulunmamaktadır.

MDanış, Site/Uygulama’nın geliştirilmesine ilişkin çalışmalar ve/veya teknik bir arızanıngiderilmeye çalışılmasısebebi ile Site/Uygulama’ya erişimi geçici olarak durdurabilir. MDanış’ın, Site/Uygulama’nın geçici bir süre askıya alınmasından dolayı Kullanıcı veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MDanış, işbu Sözleşme’deki şartlardan bir veya birkaçının Kullanıcı tarafından ihlal edilmesi durumunda herhangi bir ihtar, uyarı ya da bilgi vermeye gerek olmaksızın kullanımı kısıtlamaya ya da herhangi bir zamanda son verme hakkına ve üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

MDanış, danışmanlık paketlerinin içeriğinin herhangi bir şekilde güvenilir, geçerli, doğru veya gerçek bilgiler içerdiğine dair garanti vermemektedir. Site/Uygulama’da verilen bilgilerin kullanılmasının sorumluluğu tamamen Kullanıcı’ya aittir, oluşabilecek herhangi bir zarardan MDanış sorumlu tutulamaz.

MDanış hizmetlerini, üçüncü kişiler ve onların ürünleri ile birlikte promosyon veya diğer üyelik paketleri şeklindesunabilir. MDanış’ın üçüncü kişiler tarafından sunulabilecek ürünler veya hizmetlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi üye olunması sırasında onaylayarak, üye olurken sağlamış olduğu ve MDanış hizmetlerinden faydalanırken sağlayacağı kişisel bilgilerinin, işbu Sözleşme, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni kapsamında; işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına, yedeklenmesine, silinmesine, yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına açıkça rıza göstermektedir.MDanış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki sorumluluklarını yerine getireceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı sağlamış olduğu kişisel bilgilerin güncel, doğru ve tam olduğunu, söz konusu bilgilerde bir değişiklik olması halinde derhal bildireceğini, bu yükümlülüğüne aykırı hareket

etmesi halinde doğacakcezai ve hukuki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MDanış’ın bu nedenler ile uğrayabileceği bütün zararlardan sorumlu olduğunu, ayrıca bir mahkeme kararı aranmadan, talep edilmesi halinde, peşinen tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MDanış,bu kapsamda kendisine aktarılan kişisel verileri, elektronik posta, posta veya telefon gibi araçlar ileKullanıcı’nın sorularına cevap vermek ve yaşanabilecekproblemlerin çözmek, sunulan hizmetlerin Kullanıcıya ulaştırılabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amaçları için kullanabilir.

Kullanıcı, KVKK kapsamındaki kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya saklanması ile ilgili taleplerini yine aynı Kanunun belirttiği yöntemler ile MDanış’a iletmelidir. MDanış, işbu Kanun çerçevesinde iletilen talepleri mümkün olan en kısa zamanda, her ihtimalde otuz günü geçirmeksizin ücretsiz olarak yanıtlayacak ve sonuçlandıracaktır.

Kullanıcı’nın, talebin reddi, cevabı yetersiz bulması veya süresinde cevap alamaması hallerinde, talebin yanıtlanmasından itibaren otuz gün ve her ihtimalde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı saklıdır.

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

MDanış, hizmetlerinin sunulduğu Site/Uygulama’ya dair tüm fikri mülkiyet haklarını saklı tutmaktadır. Kullanıcı’nın ücret ödeyerekMDanış hizmetlerini kullanması,Kullanıcı’ya erişilen Dijital İçeriklere ve kullanılan platforma ilişkinherhangi bir mülkiyet hakkı kazandırmaz. Site/Uygulama’daki Dijital İçerikler, ticari markalar, logolar, alan adları ve MDanış’ın diğer özelliklerinin mülkiyeti MDanış’a veya ilgili Dijital İçeriklere lisans verenlere aittir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’lara MDanış marka özelliklerini kullanma hakkını vermemektedir.

7. HİZMET BEDELİ VE FATURALAMA

Kullanıcı, seçmiş olduğu danışmanlık paketleri için MDanış’ın Site/Uygulama üzerinde belirttiği hizmet bedellerini, MDanış tarafındankabul edilen ödeme yöntemi aracılığı ile peşinen ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Ödemenin doğru, eksiksiz ve zamanında yapılmaması durumunda içeriklere erişilemeyecek olup, işbu sebeple içeriklere erişilememesi halinde, sorumluluk münhasıran Kullanıcı’ya aittir.

Kullanıcı, Site/Uygulama’da belirtilen ödeme yöntemi ile hizmet bedelinin Kredi/Banka Kartı’na yansıtılmasını kabul etmektedir. Kullanıcı,MDanış’ın ilgi hizmet bedelini tahsil etmek amacıyla herhangi bir zamanda değiştirme yetkisi tamamen kendisinde olan belirleyeceği bir ödeme servis sağlayıcısı ile çalışacağını, bu sebeple ödeme hizmetinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan kişisel verilerinin ödeme servis sağlayıcısına aktarılacağını bildiğini ve bu işleme açıkça rıza gösterdiğini ve onay verdiğini, bu aktarım sürecinde yaşanabilecek veri ihlali faaliyetlerinden makul güvenlik önlemlerini alması ve herhangi bir kusurunun olmaması halinde MDanış’ı sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. MDanış, hizmet bedellerinde veya vergi oranlarında meydana gelen değişiklikleri hizmet

bedellerine yansıtabilecektir.MDanış’ın Site/Uygulama’da belirtilen fiyatlarda değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.

İnternet sitesinde sunulan fiyatlar ile mobil uygulama veya diğer platformlar üzerinde sunulan fiyatlar, sağlayıcıların farklı fiyatlandırma sistemleri, satış ve promosyon uygulamaları nedeniyle farklılık gösterebilecektir.

8. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

MDanış, Kullancı’nın Kullanıcı Sözleşmesi’ne, Gizlilik Politikası’na, yürürlükteki ilgili mevzuata aykırı davranışlarını tespit etmesi halinde süre tanımaksızın Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca, MDanış, hizmetinsunuluş biçimindeki değişikliklernedeniyle tek taraflı olarak,kısmen veya tamamenişbu Sözleşme çerçevesinde sağlamış olduğu hizmetleri Kullanıcılarına sağlamaktan vazgeçebilir. Bu durumda Kullanıcıların herhangi bir tazminat isteme hakkı bulunmamaktadır. Belirtilmelidir ki, MDanış, Kullanıcı’nın aykırı davranışı ile neden olduğu maddi, manevi, müspet ve menfi zararlardan doğacak tazminat haklarını saklı tutmaktadır.

Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi üyelik hesabını kapatmak suretiyle veya MDanış’ı bilgilendirerek herhangi bir sebep göstermeksizinistediği herhangi bir zamandaüyeliğini sona erdirebilir. Kullanıcı’nın yapmış olduğu ödemelerin iadesini isteme hakkı bulunmamaktadır.

Kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi durumunda Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde detaylıca belirtilen haklarını, yine ilgi metinlerde belirtilen esaslar çerçevesinde kullanabilmektedir.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme Türk kanunları çerçevesinde yorumlanacak olup, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk,Türk Hukukudur.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden ve/veya sunulan hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir. Ayrıca, Kullanıcı’nın6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki şikâyet ve itiraz hakları ve Ticaret Bakanlığı’nın her sene belirlediği parasal sınırlara göre yerleşim yerindeki Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma hakkı saklı tutulmaktadır.

10. YÜRÜRLÜK

İşbuKullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her hükmü okunarak tamamen anlaşılmıştır. İşbu Sözleşme,Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiş ve taraflardan biri feshedene kadar yürürlükte kalacaktır.Kullanıcı, Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştirmesi akabinde koşulların geçersiz olduğunu ve Sözleşme’yi kabul etmediğini iddia edemeyeceğini, Sözleşme koşullarını kabul etmemesi halinde Sözleşmeyi herhangi bir zamanda fesih hakkının olduğunu bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir hükmü veya hükümlerinin geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz olduğunun tespiti durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Şu an çevrimdışısınız