DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK!..

Son zamanlarda mükelleflerin yanlış yönlendirilmesi neticesinde mükelleflerin VERGİ KANUNLARINA MUHALEFET suçuyla Asliye Ceza’da yargılandıklarını ayrıca 191 İndirilecek KDV nin indirim dışı bırakılması sonucunda YÜKSEK VERGİ VE VERGİ ZİYAI CEZALARI ile karşı karşıya kaldıklarını üzülerek görmekteyiz. Ne yazık kı bu yöndeki kararlar mükelleflerin yanlış yönlendirilmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Defter ve belgelerin incelemeye MÜCBİR BİR SEBEP OLMAKSIZIN […]

Read more
RES’EN TERK UYGULAMASI VE DOĞURACAĞI SONUÇLAR

Uygulamada vergi daireleri 213 sayılı VUK’ nun 160. maddesine göre işi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığı konusunda tespitler yapması halinde, mükellef matrahlı ya da matrahsız KDV beyannamesi vermesine rağmen mükellefiyet kayıtlarını resen silebilmektedir. Ayrıca mükellefin kayıtlı iş adresinde yapılan yoklama işlemleri sonucunda adresinde bulunmadığı, ya da başka adrese taşınmadığı tespit edilmesi durumunda vergi […]

Read more
VERGİ İNCELEMELERİ MÜKELLEFLERİN KORKULU RÜYASI

Mükelleflerin korkulu rüyasıdır VERGİ İNCELEMELERİ. Maliye Bakanlığı her yıl denetim ordusunu güçlendirerek yaptığı sektör incelemeleri ile Kayıt Dışı’ yı önleme çabasındadır. Çünkü bütçe politikalarının vazgeçilmez temel kaynağı res’en tarhiyat yoluyla elde edilecek gelirlerdir. Bu gelirlerin de elde edilmesi için  Vergi İncelemeleri en önemli kaynaktır.İşte devlet için önem arz eden Vergi İncelemeleri, mükellefler tarafından çokta önemsendiği […]

Read more

Şu an çevrimdışısınız